<div dir="ltr">@all, може ли да ме изключите от модерацията, защото съобщенията се бяха разминали, и не ми стана ясно дали аз ще им отключа, или Марио?</div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2017-06-30 16:40 GMT+03:00 Венцислав Атанасов <span dir="ltr"><<a href="mailto:user89@gmail.com" target="_blank">user89@gmail.com</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="auto">Дайте едно име кой ще ме търси, и ако може да звънне сега, да му/ѝ запиша номера.</div><div class="HOEnZb"><div class="h5"><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">On Jun 30, 2017 16:01, "Mario Mishev" <<a href="mailto:mario@ludost.net" target="_blank">mario@ludost.net</a>> wrote:<br type="attribution"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div>Sent<br>
<br>
Issue closed<br><br><div class="gmail_quote">On June 30, 2017 3:42:36 PM GMT+03:00, Vladimir Vassilev <<a href="mailto:vloo@initlab.org" target="_blank">vloo@initlab.org</a>> wrote:<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0pt 0pt 0pt 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
<div dir="ltr">10 часа искат да влезнат. Присъствието не е нужно, достатъчно е някой да ми даде телефона си, та мацката да му звънне.</div><div class="gmail_extra"><br clear="all"><div><div class="m_5075258550471667093m_-6253953009583780946gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div style="font-family:arial;font-size:small">Vladimir Vassilev</div><div style="font-family:arial;font-size:small">root @ init Lab</div><div style="font-family:arial;font-size:small">+359 885 448475</div><div style="font-family:arial;font-size:small"><a href="http://initlab.org/" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">http://initlab.org</a></div></div></div></div>
<br><div class="gmail_quote">2017-06-30 15:31 GMT+03:00 Венцислав Атанасов <span dir="ltr"><<a href="mailto:user89@gmail.com" target="_blank">user89@gmail.com</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="auto">Аз ще съм в Пловдив целия уикенд, мога да отворя дистанционно при нужда.</div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote"><div><div class="m_5075258550471667093m_-6253953009583780946h5">On Jun 30, 2017 15:26, "Mario Mishev" <<a href="mailto:mario@ludost.net" target="_blank">mario@ludost.net</a>> wrote:<br type="attribution"></div></div><blockquote class="m_5075258550471667093m_-6253953009583780946m_-354640415173724853quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div><div class="m_5075258550471667093m_-6253953009583780946h5"><div>Не знам дали ще лабя, иначе по отношение събитието, стига да не е в 10:00 (или по-рано) мога да им отворя.<br><br><div class="gmail_quote"><div class="m_5075258550471667093m_-6253953009583780946m_-354640415173724853quoted-text">On June 30, 2017 3:14:28 PM GMT+03:00, Petko Bordjukov <<a href="mailto:bordjukov@gmail.com" target="_blank">bordjukov@gmail.com</a>> wrote:</div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0pt 0pt 0pt 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
<pre class="m_5075258550471667093m_-6253953009583780946m_-354640415173724853m_-6689869832296753242k9mail"><div class="m_5075258550471667093m_-6253953009583780946m_-354640415173724853quoted-text">Аз ще бъда онлайн, но извън София. Венци, Марио, Иво, вие ще лабите ли в неделя?<br><br>2017-06-30 14:53 GMT+03:00 Vladimir Vassilev <<a href="mailto:vloo@initlab.org" target="_blank">vloo@initlab.org</a>>:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0pt 0pt 1ex 0.8ex;border-left:1px solid #729fcf;padding-left:1ex"><div class="m_5075258550471667093m_-6253953009583780946m_-354640415173724853quoted-text"> Привет,<br><br> Някой дали ще е на линия (достъп до телефон и/или Интернет) в неделя, за да<br> отвори за едно събитие в Лаба? Аз ще съм offline, та няма да мога :/<br><br> По-здрави,<br><br> Vladimir Vassilev<br> root @ init Lab<br> <a href="tel:+359%2088%20544%208475" value="+359885448475" target="_blank">+359 885 448475</a><br> <a href="http://initlab.org" target="_blank">http://initlab.org</a><br><br><hr><br></div><div class="m_5075258550471667093m_-6253953009583780946m_-354640415173724853quoted-text"> Us mailing list<br> <a href="mailto:Us@initlab.org" target="_blank">Us@initlab.org</a><br> <a href="http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us" target="_blank">http://lists.ludost.net/cgi-bi<wbr>n/mailman/listinfo/us</a></div></blockquote><div class="m_5075258550471667093m_-6253953009583780946m_-354640415173724853quoted-text"><br><hr><br>Us mailing list<br><a href="mailto:Us@initlab.org" target="_blank">Us@initlab.org</a><br><a href="http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us" target="_blank">http://lists.ludost.net/cgi-bi<wbr>n/mailman/listinfo/us</a><br></div></pre></blockquote></div></div><br></div></div>______________________________<wbr>_________________<span><br>
Us mailing list<br>
<a href="mailto:Us@initlab.org" target="_blank">Us@initlab.org</a><br>
<a href="http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us" rel="noreferrer" target="_blank">http://lists.ludost.net/cgi-bi<wbr>n/mailman/listinfo/us</a><br>
<br></span></blockquote></div><br></div>
<br>______________________________<wbr>_________________<br>
Us mailing list<br>
<a href="mailto:Us@initlab.org" target="_blank">Us@initlab.org</a><br>
<a href="http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us" rel="noreferrer" target="_blank">http://lists.ludost.net/cgi-bi<wbr>n/mailman/listinfo/us</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>
</blockquote></div></div><br>______________________________<wbr>_________________<br>
Us mailing list<br>
<a href="mailto:Us@initlab.org" target="_blank">Us@initlab.org</a><br>
<a href="http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us" rel="noreferrer" target="_blank">http://lists.ludost.net/cgi-bi<wbr>n/mailman/listinfo/us</a><br>
<br></blockquote></div></div>
</div></div></blockquote></div><br></div>