<div dir="ltr">Пратих му пощата ти, ще ти пише за понеделник нещо.<div><br></div><div>По-здрави,</div></div><div class="gmail_extra"><br clear="all"><div><div class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div style="font-family:arial;font-size:small">Vladimir Vassilev</div><div style="font-family:arial;font-size:small">root @ init Lab</div><div style="font-family:arial;font-size:small">+359 885 448475</div><div style="font-family:arial;font-size:small"><a href="http://initlab.org/" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">http://initlab.org</a></div></div></div></div>
<br><div class="gmail_quote">2017-07-16 5:17 GMT+03:00 Vasil Kolev <span dir="ltr"><<a href="mailto:vasil@ludost.net" target="_blank">vasil@ludost.net</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Ако всеки от УС върши работа, мога аз да го свърша, дай му някакъв мой<br>
контакт.<br>
<div class="HOEnZb"><div class="h5"><br>
On Sat, 15 Jul 2017 23:21:21 +0300<br>
Vladimir Vassilev <<a href="mailto:vloo@initlab.org">vloo@initlab.org</a>> wrote:<br>
<br>
> п.п. Не съм в страната до вторник, за туй не мога аз да я свърша тая<br>
> работа.<br>
><br>
> On Saturday, July 15, 2017, Vladimir Vassilev <<a href="mailto:vloo@initlab.org">vloo@initlab.org</a>><br>
> wrote:<br>
><br>
> > Лабър с чуждо гражданство (съорганизатор на Друпал срещите) има<br>
> > нужда от хартиен договор, който да ползва като повод да остане<br>
> > по-дълго в България. Някой да има нещо против да подпише с него<br>
> > такъв понеделник след работа? Иска да заплати годишно членство,<br>
> > така че да е изрядно всичко.<br>
> ><br>
> > --<br>
> > Vladimir Vassilev<br>
> > root @ init Lab<br>
> > <a href="tel:%2B359%20885%20448475" value="+359885448475">+359 885 448475</a><br>
> > <a href="http://initlab.org" rel="noreferrer" target="_blank">http://initlab.org</a><br>
> ><br>
> ><br>
><br>
<br>
</div></div><br>______________________________<wbr>_________________<br>
Us mailing list<br>
<a href="mailto:Us@initlab.org">Us@initlab.org</a><br>
<a href="http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us" rel="noreferrer" target="_blank">http://lists.ludost.net/cgi-<wbr>bin/mailman/listinfo/us</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>