<div dir="ltr">Аз съм в София от 27 нататък, тъй че предлагам тъй да направим. Ама дали част от вас не са на CCC? </div><div class="gmail_extra"><br clear="all"><div><div class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div style="font-family:arial;font-size:small">Vladimir Vassilev</div><div style="font-family:arial;font-size:small">root @ init Lab</div><div style="font-family:arial;font-size:small">+359 885 448475</div><div style="font-family:arial;font-size:small"><a href="http://initlab.org/" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">http://initlab.org</a></div></div></div></div>
<br><div class="gmail_quote">2017-12-21 17:34 GMT+02:00 Vasil Kolev <span dir="ltr"><<a href="mailto:vasil@ludost.net" target="_blank">vasil@ludost.net</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><span class="">On Thu, 21 Dec 2017 14:08:45 +0200<br>
Mario Mishev <<a href="mailto:mario@ludost.net">mario@ludost.net</a>> wrote:<br>
<br>
> On 12/21/2017 10:36 AM, Vasil Kolev wrote:<br>
> > Идеята ми беше да го направим в четвъртък, по време на LAN партито<br>
> > (около 7), така можем да имаме и малко фон.<br>
><br>
> Азсъм за, но мога да се включа за около 30 мин, а Крокодила иска да е<br>
> 1 час цялото нещо. Не знам дали имаме толкова материал за покриване.<br>
> Някой да има мисли по въпроса?<br>
><br>
</span>Ако няма достатъчно желаещи, можем да го отложим, така като гледам<br>
никой не се обажда :) След коледа ако сме всичките в София, може тогава.<br>
<br>______________________________<wbr>_________________<br>
Us mailing list<br>
<a href="mailto:Us@initlab.org">Us@initlab.org</a><br>
<a href="http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us" rel="noreferrer" target="_blank">http://lists.ludost.net/cgi-<wbr>bin/mailman/listinfo/us</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>