<div dir="ltr">Аз се сещам за достатъчно неща по сайта, социалните мрежи и маркетинга на Лаба, че да си имат забавление за поне две седмици пълен работен ден. Наистина основният проблем ми се струва ако очакват да са в една дива хакерска общност като Noisebridge, а се окажат самички в тишината на Лаба :)</div><div class="gmail_extra"><br clear="all"><div><div class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div style="font-family:arial;font-size:small">Vladimir Vassilev</div><div style="font-family:arial;font-size:small">root @ init Lab</div><div style="font-family:arial;font-size:small">+359 885 448475</div><div style="font-family:arial;font-size:small"><a href="http://initlab.org/" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">http://initlab.org</a></div></div></div></div>
<br><div class="gmail_quote">2018-09-10 14:38 GMT+03:00 Vasil Kolev <span dir="ltr"><<a href="mailto:vasil@ludost.net" target="_blank">vasil@ludost.net</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Що не. Имаме ли задачи за тях, т.е. да трябва ли да им мислим нещо, или<br>
имаме готови? Предполагам няма да ги караме да монтират трифазния<br>
контакт, ама за другите неща в issue-тата....<br>
<div class="HOEnZb"><div class="h5"><br>
On Mon, 10 Sep 2018 14:24:36 +0300<br>
Vladimir Vassilev <<a href="mailto:vloo@initlab.org">vloo@initlab.org</a>> wrote:<br>
<br>
> Момчета, кък ви звучи туй? :)<br>
> <br>
> Аз тъкмо се канех тия дни да разпиша някаква обява за нещо подобно...<br>
> <br>
> Vladimir Vassilev<br>
> root @ init Lab<br>
> +359 885 448475<br>
> <a href="http://initlab.org" rel="noreferrer" target="_blank">http://initlab.org</a><br>
> <br>
> ---------- Forwarded message ----------<br>
> From: Nicola Steffanov <XXX><br>
> Date: 2018-09-10 14:17 GMT+03:00<br>
> Subject: Въпрос във връзка с стаж в initlab<br>
> To: <a href="mailto:vloo@initlab.org">vloo@initlab.org</a><br>
> <br>
> <br>
> Здравейте,<br>
> Името ми е Никола Стефанов и съм в 10 клас в френския лицей "Виктор<br>
> Юго" в София. Пиша ви от мое име така както и на един съученик. Тази<br>
> учебна година, част от програмата в училището е задължителен стаж в не<br>
> правителствена организация. Тъй като и двамата с моят съученик се<br>
> интересуваме силно от технологиите, проверих дали и в България има<br>
> Хакер Спейсове като в Щатите и дрги страни и открих ИнитЛаб. Тъй като<br>
> в сайта ви не открих нищо във връзка с евентуален стаж, и видях че<br>
> всичките ви членове плащат месечна такса се чудех дали приемате<br>
> неплатени стажове и дали бихте ни приели между 01/10 и 05/10. В<br>
> случай че отговорът е да мога да ви изпратия договора за стаж щом<br>
> бъде заверен от дирекцията на училището (в момента още не е готов).<br>
> Поздрави,<br>
> Никола Стефанов и Илия (илински)<br>
<br>
</div></div><br>______________________________<wbr>_________________<br>
Us mailing list<br>
<a href="mailto:Us@initlab.org">Us@initlab.org</a><br>
<a href="http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us" rel="noreferrer" target="_blank">http://lists.ludost.net/cgi-<wbr>bin/mailman/listinfo/us</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>