<div dir="ltr">Жив и здрав да е другарят, па и родителите му покрай него!<div><br></div><div>Не знам кога ще успея да се дотътря, ама ще те прозвъня като свърша работа, за да видя още ли сте там.</div><div><br clear="all"><div><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div style="font-family:arial;font-size:small">Vladimir Vassilev</div><div style="font-family:arial;font-size:small">root @ init Lab</div><div style="font-family:arial;font-size:small">+359 885 448475</div><div style="font-family:arial;font-size:small"><a href="http://initlab.org/" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">http://initlab.org</a></div></div></div></div><br></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">On Thu, Apr 4, 2019 at 9:59 AM Vasil Kolev <<a href="mailto:vasil@ludost.net">vasil@ludost.net</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">Понеже не знам дали ще ви издиря всичките по някакви канали:<br>
<br>
Ясен Василев Колев, 51cm, 3800г, 2019-04-04 01:30, довечера в 19:30 го<br>
поливаме в Кривото<br>
_______________________________________________<br>
Us mailing list<br>
<a href="mailto:Us@initlab.org" target="_blank">Us@initlab.org</a><br>
<a href="http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us" rel="noreferrer" target="_blank">http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us</a><br>
</blockquote></div>