<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <p>Да, даже твоето присъствие в дискусията по точка 2 е силно
      препоръчително.</p>
    <p>Венци<br>
    </p>
    <div class="moz-cite-prefix">On 9.4.2019 г. 20:17 ч., Vasil Kolev
      wrote:<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:20190409201716.346408ff@nymphadora.home.ludost.net">
      <pre class="moz-quote-pre" wrap="">УС предвижда ли remote присъствие, за слушане основно?

On Tue, 9 Apr 2019 16:56:46 +0300
Венцислав Атанасов <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:user89@gmail.com"><user89@gmail.com></a> wrote:

</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre class="moz-quote-pre" wrap="">Здравейте,

Предлагам да разгледаме следните теми в четвъртък, 11.04.2019:

1. Ревизиране на темите, поставени на предишното УС, прогреса по тях и
плановете за довършване.
2. Ревизиране на политиката за съхранение на много/обемисти лични
вещи в лаба, например видео техниката и суичовете в лекционната. Дали
ще се събира такса от членовете, които са я оставили, дали ще се
ограничава и прекратява тази практика, дали ще се приеме негласно че
не ни пречи (в момента май това е положението), или ще се обяви
официално, че всеки член може да си съхранява вещи в Лаба без
ограничение. 3. Ревизиране на списъка с хора, които имат достъп да
отключват лаба. 3.1. Премахване достъпа на хора, които повече от 1
година не са посещавали лаба или вече не са членове/доверени членове.
3.2. Създаване на списък, в който да са описани членовете/коуъркърите
с достъп поотделно, и коментар по коя клауза от правилника на Лаба
имат достъп - УС, доверен член, почитен член, ко-уъркър или
собственик на техника. Тъй като в момента списъка с членове е
публичен във финансовите отчети, не виждам privacy проблем да е
систематизирана някъде тази информация, с цел по-лесен достъп и
отчетност. (бях го предложил преди, но се отхвърли защото "ми ние си
ги знаем кои са"). Започнал съм един google sheets, който Владо е
копирал във финансовия отчет, но само той може да го обновява и ми се
иска да измислим по-универсално решение. 3.3. Даване на достъп на
нови почетни членове, на основание че ползват често Лаба (за момента
предложенията ми са Силвия, Аро и Иван a.k.a. Ghoul). 4. Преглед и
категоризиране на отворените GitHub issues. 4.1. Етикети "близко
бъдеще" за неща, които не зависят от нещо друго и всеки може да
захване. Етикет "далено бъдеще" за неща, където трябва да се вземе
решение от УС, собственичката на лаба, някоя институция и т.н. 4.2.
Включване на отворените issues с етикет "близко бъдеще" в ежемесечния
мейл (напомнянето за членски внос), с молба към членовете - ако
намерят свободно време и желаят да допринесат - нека се включат в
някоя от задачите. 5. Разни

Поздрави,
Венци
</pre>
      </blockquote>
      <pre class="moz-quote-pre" wrap="">
</pre>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
Us mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Us@initlab.org">Us@initlab.org</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us">http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us</a>
</pre>
    </blockquote>
  </body>
</html>