<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <p>датата на УС е за Вторник 23-ти</p>
    <p>Това е между другото добро начало за инициативата за препоръките</p>
    <p>Това ми напомня да ping-на Точо, че ми лиспват нещо записките от
      предишното УС<br>
    </p>
    <div class="moz-cite-prefix">На 16.04.19 в 22:57, Vladimir Vassilev
      написа:<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
cite="mid:CAP+dMgADKxskTVJr4Q-c7VGAuWxW1mjpcVK+GzxNLiXsuLZU_Q@mail.gmail.com">
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <div dir="ltr">Чудничка идея и много добри въпроси задаваш :)
        <div><br>
        </div>
        <div>Аз съм на експедиция от четвъртък до неделя, та едва
          следващата седмица ще мога да се присъединя с творчество, ако
          въобще успея, но принципно подкрепям това с две ръце минимум
          както текст в сайта.</div>
        <div><br clear="all">
          <div>
            <div dir="ltr" class="gmail_signature"
              data-smartmail="gmail_signature">
              <div dir="ltr">
                <div style="font-family:arial;font-size:small">Vladimir
                  Vassilev</div>
                <div style="font-family:arial;font-size:small">root @
                  init Lab</div>
                <div style="font-family:arial;font-size:small">+359 885
                  448475</div>
                <div style="font-family:arial;font-size:small"><a
                    href="http://initlab.org/"
                    style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank"
                    moz-do-not-send="true">http://initlab.org</a></div>
              </div>
            </div>
          </div>
          <br>
        </div>
      </div>
      <br>
      <div class="gmail_quote">
        <div dir="ltr" class="gmail_attr">On Tue, Apr 16, 2019 at 12:54
          AM Vencislav Atanasov <<a href="mailto:user89@gmail.com"
            moz-do-not-send="true">user89@gmail.com</a>> wrote:<br>
        </div>
        <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px
          0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
          <div bgcolor="#FFFFFF">
            <p>Може ли да напишем някъде препоръки/чеклиста как да се
              процедира от нас при желание нов член или нов коуъркър да
              се присъедини?</p>
            <p>Освен това, и някакъв welcome guide за новодошли, който
              да изпращаме когато някой прояви интерес. Например:</p>
            <p>1. Как да стигнете до Лаба</p>
            <p>2. Как се влиза/отключва</p>
            <p>3. Какви са правилата/препоръките за съвместно
              съществуване с другите членове/коуъркъри</p>
            <p>4. Към кого и как да се обърнат при проблем (нещо
              счупено, запалено, наводнено, проблеми с ток/мрежа,
              незатваряне/незаключване на вратата)</p>
            <p>5. Как се напуска помещението, съответно как се заключва</p>
            <p>6. Какво да казват на посетители, които се интересуват от
              мястото</p>
            <p>Нещата ги има из сайта, но са разхвърляни. Една страничка
              А4 двустранно тип TL;DR или cheat-sheet може да свърши
              прекрасна работа, както и да го разпечатаме в няколко
              копия и да ги ламинираме.<br>
            </p>
            <p>Щях да предложа за другия четвъртък, но тогава имаме
              по-важни неща за довършване. Може би уикенда (неделя) да
              седна с още някой и да разпишем нещо такова?</p>
            <p>Венци<br>
            </p>
            <div class="gmail-m_3782786620186431705moz-cite-prefix">On
              15.4.2019 г. 20:37 ч., Vladimir Vassilev wrote:<br>
            </div>
            <blockquote type="cite">
              <div dir="ltr">Здрасти,
                <div><br>
                </div>
                <div>Моля ви, подсказвайте им на хората да пишат
                  "членски внос" за съответния месец, че да не създаваме
                  излишна работа на счетоводителите с такива описания от
                  тип "такса", за които няма фактура или бележка.</div>
                <div><br>
                </div>
                <div>По-здрави,</div>
                <div><br clear="all">
                  <div>
                    <div dir="ltr"
                      class="gmail-m_3782786620186431705gmail_signature">
                      <div dir="ltr">
                        <div style="font-family:arial;font-size:small">Vladimir
                          Vassilev</div>
                        <div style="font-family:arial;font-size:small">root
                          @ init Lab</div>
                        <div style="font-family:arial;font-size:small">+359
                          885 448475</div>
                        <div style="font-family:arial;font-size:small"><a
                            href="http://initlab.org/"
                            style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank"
                            moz-do-not-send="true">http://initlab.org</a></div>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                  <br>
                </div>
              </div>
              <br>
              <div class="gmail_quote">
                <div dir="ltr" class="gmail_attr">On Mon, Apr 15, 2019
                  at 8:17 PM Венцислав Атанасов <<a
                    href="mailto:user89@gmail.com" target="_blank"
                    moz-do-not-send="true">user89@gmail.com</a>>
                  wrote:<br>
                </div>
                <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px
                  0px 0.8ex;border-left:1px solid
                  rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
                  <div dir="auto">
                    <div><br>
                      <br>
                      <div class="gmail_quote">
                        <div dir="ltr" class="gmail_attr">----------
                          Forwarded message ---------<br>
                          From: <strong class="gmail_sendername"
                            dir="auto">Angel Kovacheff</strong> <span
                            dir="ltr"><<a
                              href="mailto:kovacheff@gmail.com"
                              target="_blank" moz-do-not-send="true">kovacheff@gmail.com</a>></span><br>
                          Date: Mon, Apr 15, 2019, 20:12<br>
                          Subject: Re: [Us] Някой се абонира!<br>
                          To: Венцислав Атанасов <<a
                            href="mailto:user89@gmail.com"
                            target="_blank" moz-do-not-send="true">user89@gmail.com</a>><br>
                        </div>
                        <br>
                        <br>
                        <div> <span
                            style="font-family:consolas;font-size:9pt">Здрасти,
                            Венци !<br>
                            <br>
                            Пуснах 64 лв по посочената на сайта сметка.<br>
                            Предполагам ще се появят при вас утре до
                            обед. За всеки случай прилагам и копие от
                            платежното.<br>
                            Утре ще мина към 10 и 30, ако си там - ще се
                            радвам да се запознаем.<br>
                            <br>
                            Поздрави<br>
                            <br>
                            Ангел<br>
                            <br>
                            <br>
                            <br>
                            <br>
                            <br>
                            <br>
                            Hello Венцислав,<br>
                            <br>
                            Sunday, April 14, 2019, 9:56:20 AM, you
                            wrote:<br>
                            <br>
                          </span>
                          <table style="border-collapse:collapse"
                            cellspacing="2">
                            <tbody>
                              <tr>
                                <td style="border:1px solid black"
                                  width="2" bgcolor="#0000ff"><br>
                                </td>
                                <td style="border:1px solid black"><span
style="font-family:consolas;font-size:9pt">Здравей,<br>
                                    <br>
                                    Относно плащането, приемаме в брой и
                                    с банков превод, като предпочитаме
                                    банка, за да не се налага да пишем
                                    квитанции.<br>
                                    Такса за 30 дни от дата до дата а не
                                    за календарен месец, предполагам че
                                    най-лесно ще бъде и за двете страни
                                    да платиш 50% от цената за
                                    оставащите около 15 дни, и от
                                    следващия месец да плащаш на
                                    календарен.<br>
                                    Паркирането пред Лаба през седмицата
                                    от скоро е платено, защото улицата
                                    вече е Зелена зона, а не сме наели
                                    места за служебен абонамент, поради
                                    абсурдната цена (последно беше нещо
                                    от рода на 600лв/месец). Нямаме
                                    вътрешен двор или гаражи.<br>
                                    Достъпа до помещенията е 24/7/365 и
                                    е напълно автоматизиран -
                                    отключването и отварянето на вратата
                                    стават чрез уеб интерфейс, телефонно
                                    обаждане и още няколко метода. След
                                    като заплатиш таксата, ще ти дадем
                                    достъп до </span><a
                                    style="font-family:consolas;font-size:9pt"
                                    href="https://fauna.initlab.org/"
                                    rel="noreferrer" target="_blank"
                                    moz-do-not-send="true">https://fauna.initlab.org/</a><span
style="font-family:consolas;font-size:9pt"> и оттам може да
                                    отключваш/отваряш вратата и да си
                                    въведеш телефонния номер и ПИН код,
                                    с който да може да се оторизираш в
                                    телефонната централа при отключване
                                    с телефонно обаждане.<br>
                                    <br>
                                    Поздрави,<br>
                                    Венци<br>
                                    <br>
                                    <br>
                                    On Sun, Apr 14, 2019, 09:34 Angel
                                    Kovacheff <</span><a
                                    style="font-family:consolas;font-size:9pt"
                                    href="mailto:kovacheff@gmail.com"
                                    rel="noreferrer" target="_blank"
                                    moz-do-not-send="true">kovacheff@gmail.com</a><span
style="font-family:consolas;font-size:9pt">> wrote:<br>
                                  </span>
                                  <table
                                    style="border-collapse:collapse"
                                    cellspacing="2">
                                    <tbody>
                                      <tr>
                                        <td style="border:1px solid
                                          black" width="2"
                                          bgcolor="#3200ff"><br>
                                        </td>
                                        <td style="border:1px solid
                                          black"><span
                                            style="font-family:consolas;font-size:9pt">Привет,<br>
                                            <br>
                                            Вчера минах да погледна лаба
                                            и като цяло съм доста
                                            доволен от това, което
                                            видях. Подходящо е за
                                            нуждите ми за момента и
                                            мисля да започна от вторник
                                            другата седмица. В тази
                                            връзка - как да процедираме
                                            с плащането - на место или
                                            по банков път и съответно
                                            как се плаща от дата до дата
                                            за 30 дни или за календарен
                                            месец? Имам и някои други
                                            практически въпроси като
                                            възможности за паркиране ,
                                            достъп до сградата и тн., но
                                            за тях - на место.<br>
                                            <br>
                                            Поздрави и приятен уикенд<br>
                                            <br>
                                            Ангел<br>
                                            <br>
                                            > Здравей,<br>
                                            <br>
                                            <br>
                                            > Днес (събота) и утре от
                                            14:00 до 19:00 ще има
                                            събития в Лаба, и<br>
                                            > съответно има кой да те
                                            посрещне и да ти разкаже
                                            накратко за мястото и идеята
                                            му.<br>
                                            > Може да позвъниш на
                                            черния звънец, или ако никой
                                            не го чуе - да<br>
                                            > набереш +35924624356 -
                                            телефонната централа ще
                                            отвори вратата долу,<br>
                                            > и ще прекъсне разговора
                                            без да вдига.<br>
                                            <br>
                                            <br>
                                            > Поздрави,<br>
                                            > Венци<br>
                                            > On Fri, Apr 12, 2019 at
                                            10:02 AM init Lab site <</span><a
style="font-family:consolas;font-size:9pt"
                                            href="mailto:propaganda@initlab.org"
                                            rel="noreferrer"
                                            target="_blank"
                                            moz-do-not-send="true">propaganda@initlab.org</a><span
style="font-family:consolas;font-size:9pt">> wrote:<br>
                                            <br>
                                            > names:Angel </span><a
style="font-family:consolas;font-size:9pt"
                                            href="mailto:Kovacheffemail%3Akovacheff@gmail.com"
                                            rel="noreferrer"
                                            target="_blank"
                                            moz-do-not-send="true">Kovacheffemail:kovacheff@gmail.com</a><span
style="font-family:consolas;font-size:9pt">От какво имаш<br>
                                            > интерес?:Фиксирано
                                            работно място (128
                                            лева/месец)vaprosi:Привет,  <br>
                                            > Интересувам се както от
                                            коуъркинг място за работа,
                                            така и от<br>
                                            > хакерспейса ви. Кога ще
                                            е удобно да мина да погледна
                                            мястото на живо?<br>
                                            <br>
                                            > Поздрави<br>
                                            <br>
                                            > Ангел<br>
                                            >  
                                            _______________________________________________<br>
                                            >  Us mailing list<br>
                                            > </span><a
                                            style="font-family:consolas;font-size:9pt"
                                            href="mailto:Us@initlab.org"
                                            rel="noreferrer"
                                            target="_blank"
                                            moz-do-not-send="true">Us@initlab.org</a><br>
                                          <span
                                            style="font-family:consolas;font-size:9pt">>
                                          </span><a
                                            style="font-family:consolas;font-size:9pt"
href="http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us"
                                            rel="noreferrer"
                                            target="_blank"
                                            moz-do-not-send="true">http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us</a><br>
                                          <br>
                                          <br>
                                        </td>
                                      </tr>
                                    </tbody>
                                  </table>
                                </td>
                              </tr>
                            </tbody>
                          </table>
                          <br>
                          <br>
                          <br>
                          <span
                            style="font-family:calibri;font-size:9pt;color:rgb(192,192,192)"><i>--<br>
                              Best regards,<br>
                               Angel                            </i></span><a
                            style="font-family:calibri;font-size:9pt"
                            href="mailto:kovacheff@gmail.com"
                            rel="noreferrer" target="_blank"
                            moz-do-not-send="true">mailto:kovacheff@gmail.com</a></div>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                  _______________________________________________<br>
                  Us mailing list<br>
                  <a href="mailto:Us@initlab.org" target="_blank"
                    moz-do-not-send="true">Us@initlab.org</a><br>
                  <a
                    href="http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us"
                    rel="noreferrer" target="_blank"
                    moz-do-not-send="true">http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us</a><br>
                </blockquote>
              </div>
              <br>
              <fieldset
                class="gmail-m_3782786620186431705mimeAttachmentHeader"></fieldset>
              <pre class="gmail-m_3782786620186431705moz-quote-pre">_______________________________________________
Us mailing list
<a class="gmail-m_3782786620186431705moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Us@initlab.org" target="_blank" moz-do-not-send="true">Us@initlab.org</a>
<a class="gmail-m_3782786620186431705moz-txt-link-freetext" href="http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us" target="_blank" moz-do-not-send="true">http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us</a>
</pre>
            </blockquote>
          </div>
          _______________________________________________<br>
          Us mailing list<br>
          <a href="mailto:Us@initlab.org" target="_blank"
            moz-do-not-send="true">Us@initlab.org</a><br>
          <a href="http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us"
            rel="noreferrer" target="_blank" moz-do-not-send="true">http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us</a><br>
        </blockquote>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
Us mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Us@initlab.org">Us@initlab.org</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us">http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us</a>
</pre>
    </blockquote>
  </body>
</html>