<table>
<tbody>
<tr id="ninja_forms_field_1">
<td>names:</td>
<td>Жасмина Михайлова</td>
</tr>
<tr id="ninja_forms_field_4">
<td>email:</td>
<td>jasmina.mihaylova@gmail.com</td>
</tr>
<tr id="ninja_forms_field_24">
<td>От какво имаш интерес?:</td>
<td>Фиксирано работно място (128 лева/месец)</td>
</tr>
<tr id="ninja_forms_field_5">
<td>vaprosi:</td>
<td>Възможно ли е да използвам собствен настолен компютър по време на абонамента си? Благодаря</td>
</tr>
</tbody>
</table>