<div dir="ltr"><div dir="ltr">Драсти,<div><br></div><div>Коментирам по-долу дневния ред където счета за нужно да се изкажа.</div><div><br clear="all"><div><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div style="font-family:arial;font-size:small"><br></div></div></div></div></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">On Sun, Apr 21, 2019 at 8:41 PM Tocho Tochev <<a href="mailto:tocho@tochev.net">tocho@tochev.net</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">Здрасти,<br>
<br>
На база на останалото от миналото УС, предложението за дневен ред на УС <br>
2019-04-23 е следното:<br>
<br>
* преглед на свършеното от последната сбирка<br></blockquote><div><br></div><div>От мен няма принос, уви.</div><div> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
* продължение на дискусията за политиката за достъп до лаба<br>
* оформяне на правила за "чисти" маси в лекционната<br></blockquote><div><br></div><div>Белгийките вчера много се изкефиха на политиката ни и всъщност колко е подреден Лаба в момента :)</div><div> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
* оформяне на правила за разпределяне на членски рафтове/чекмеджета<br></blockquote><div><br></div><div>Тук не мисля, че трябва да предобряме с бюрокрацията - задаваме някакви максимални размери на чекмедженце и всеки си носи контейнера, освен ако не ползва наличните в Лаба.</div><div> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
* оформяне на правила за изнасяне/използване на лабова техника<br>
* обсъждането на финансовата дупка и какво може да се направи (Венци)<br></blockquote><div><br></div><div>Аз обмислям да си напиша граждански договор, ако се осигурявам над тавана (щото не знам какъв е той) и да почна да разчиствам нещата по този начин малко по малко.</div><div> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
* гостуване на ученици от НПМГ<br>
* разни<br>
     * даряване на техника (ако не е взето решение преди това)<br>
     * предложение за купуване на големи кофи<br>
* github issues - преглед и приоритизация<br>
     * пожарогасители - място и монтаж, слагане на инструкции<br>
     * оправяне на member box-овете<br>
     * хакатон за синкване м/у социалки и <a href="http://meetup.com" rel="noreferrer" target="_blank">meetup.com</a><br>
     * да се вземе изтривалка за вратата<br>
<br>
Поздрави,<br>
   Точо<br>
_______________________________________________<br>
Us mailing list<br>
<a href="mailto:Us@initlab.org" target="_blank">Us@initlab.org</a><br>
<a href="http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us" rel="noreferrer" target="_blank">http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us</a><br>
</blockquote></div></div>