<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <p>Привет,</p>
    <p>Няма проблем.<br>
    </p>
    <p>Не, нямам достъп за отключване на Лаба. Респективно, не съм
      запознат с процедурата по заключване. :)</p>
    <p>В крайна сметка, мога да преместя срещата както като ден, така и
      като място, не е проблем. Само трябва да знам, примерно днес до
      обяд.</p>
    <p>Поздрави,</p>
    <p>Димитър<br>
    </p>
    <div class="moz-cite-prefix">On 24.04.19 г. 10:52 ч., Венцислав
      Атанасов wrote:<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
cite="mid:CAL7MjH8ccSYmR5rD+GygtsJT7G93FmRjaS+J-=6AF3Gx_toMgg@mail.gmail.com">
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <div dir="ltr">
        <div dir="ltr">Здравей,
          <div><br>
          </div>
          <div>Поради моя грешка, не съм изпратил предишното писмо и до
            теб, а само до мейлинг листата и Владо (оригиналните
            получатели). Извинявам се за което. Можеш да го видиш в
            цитата под този текст.</div>
          <div><br>
          </div>
          <div>Имаш ли достъп за отключване на Лаба, защото е възможно
            вечерта да няма кой да ви посрещне? Също така, запознат ли
            си с процедурата по заключване след като приключи събитието?</div>
          <div><br>
          </div>
          <div>Поздрави,</div>
          <div>Венци</div>
          <div><br>
          </div>
        </div>
        <br>
        <div class="gmail_quote">
          <div dir="ltr" class="gmail_attr">On Thu, Apr 4, 2019 at 11:47
            AM Венцислав Атанасов <<a href="mailto:user89@gmail.com"
              moz-do-not-send="true">user89@gmail.com</a>> wrote:<br>
          </div>
          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px
            0.8ex;border-left:1px solid
            rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
            <div dir="ltr">Здравей,
              <div><br>
              </div>
              <div>Голямата зала е свободна тогава. Добавих ви в
                календара със събития.</div>
              <div><br>
              </div>
              <div><a
href="https://initlab.org/events/%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-opensuse/"
                  target="_blank" moz-do-not-send="true">https://initlab.org/events/%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-opensuse/</a> </div>
              <div><br>
              </div>
              <div>Ако събитието е отворено към въшни посетители, може
                да изпратиш някакво описание с 2-3 изречения, и да го
                добавя като информация.</div>
              <div><br>
              </div>
              <div>Поздрави,</div>
              <div>Венци <br>
              </div>
            </div>
            <br>
            <div class="gmail_quote">
              <div dir="ltr" class="gmail_attr">On Thu, Apr 4, 2019 at
                11:39 AM Dimitar Zahariev <<a
                  href="mailto:dimitar@zahariev.pro" target="_blank"
                  moz-do-not-send="true">dimitar@zahariev.pro</a>>
                wrote:<br>
              </div>
              <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px
                0.8ex;border-left:1px solid
                rgb(204,204,204);padding-left:1ex">Здравейте,<br>
                <br>
                Бих искал, ако залата е свободна, да я запазя за среща
                на openSUSE на <br>
                24.04 от 19:00 до 21:00. Предполагаем брой на
                участниците  - не повече <br>
                от 10-12.<br>
                <br>
                Поздрави,<br>
                <br>
                -- <br>
                Dimitar Zahariev<br>
                OSS Enthusiast | openSUSE Advocate | VMUG Bulgaria
                Co-Leader<br>
                T1: +359 899 605 664<br>
                T2: +359 888 181 115<br>
                <br>
                _______________________________________________<br>
                Us mailing list<br>
                <a href="mailto:Us@initlab.org" target="_blank"
                  moz-do-not-send="true">Us@initlab.org</a><br>
                <a
                  href="http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us"
                  rel="noreferrer" target="_blank"
                  moz-do-not-send="true">http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us</a><br>
              </blockquote>
            </div>
          </blockquote>
        </div>
      </div>
    </blockquote>
    <pre class="moz-signature" cols="72">-- 
Dimitar Zahariev
OSS Enthusiast | openSUSE Advocate | VMUG Bulgaria Co-Leader
T1: +359 899 605 664
T2: +359 888 181 115</pre>
  </body>
</html>