<div dir="ltr"><div dir="ltr">Здравей,<div><br></div><div>Поради моя грешка, не съм изпратил предишното писмо и до теб, а само до мейлинг листата и Владо (оригиналните получатели). Извинявам се за което. Можеш да го видиш в цитата под този текст.</div><div><br></div><div>Имаш ли достъп за отключване на Лаба, защото е възможно вечерта да няма кой да ви посрещне? Също така, запознат ли си с процедурата по заключване след като приключи събитието?</div><div><br></div><div>Поздрави,</div><div>Венци</div><div><br></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">On Thu, Apr 4, 2019 at 11:47 AM Венцислав Атанасов <<a href="mailto:user89@gmail.com">user89@gmail.com</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr">Здравей,<div><br></div><div>Голямата зала е свободна тогава. Добавих ви в календара със събития.</div><div><br></div><div><a href="https://initlab.org/events/%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-opensuse/" target="_blank">https://initlab.org/events/%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-opensuse/</a> </div><div><br></div><div>Ако събитието е отворено към въшни посетители, може да изпратиш някакво описание с 2-3 изречения, и да го добавя като информация.</div><div><br></div><div>Поздрави,</div><div>Венци <br></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">On Thu, Apr 4, 2019 at 11:39 AM Dimitar Zahariev <<a href="mailto:dimitar@zahariev.pro" target="_blank">dimitar@zahariev.pro</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">Здравейте,<br>
<br>
Бих искал, ако залата е свободна, да я запазя за среща на openSUSE на <br>
24.04 от 19:00 до 21:00. Предполагаем брой на участниците  - не повече <br>
от 10-12.<br>
<br>
Поздрави,<br>
<br>
-- <br>
Dimitar Zahariev<br>
OSS Enthusiast | openSUSE Advocate | VMUG Bulgaria Co-Leader<br>
T1: +359 899 605 664<br>
T2: +359 888 181 115<br>
<br>
_______________________________________________<br>
Us mailing list<br>
<a href="mailto:Us@initlab.org" target="_blank">Us@initlab.org</a><br>
<a href="http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us" rel="noreferrer" target="_blank">http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us</a><br>
</blockquote></div>
</blockquote></div></div>