[Sa] Приети участници

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sat Feb 18 16:48:39 EET 2012


0. Людмил Георгиев, ph0ton.dgt at gmail.com
1. Точо Точев, tocho.tochev at gmail.com
2. Георги Георгиев, georgi at sethra.info
3. Dimitar Mavrodiev, dmavrodiev at gmail.com
4. Владимир Германов, v.germanov at gmail.com
5. Емил, sa at morp.org
6. Ангел Георгиев, angeleto at abv.bg
7. Богдан, 606u at dir.bg
8. Борис Димитров, b2 at playtime.bg
9. Росица Делиева, rdelieva at playtime.bg

Номерът в началото си е номерът ви в курса, след малко ще пусна
инструкциите за началното подкарване на машините. През това време идете
на wiki-то на курса (https://phyllis.ludost.net/wiki ) и се добавете там
в списъка, направете си потребители, разберете как се работи с wiki-то и
т.н.

Вече можете да пишете в листата и да задавате въпроси :)
-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120218/fde2da3c/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list