[Sa] VirtualBox

Vladimir Germanov v.germanov at gmail.com
Sat Feb 18 22:06:46 EET 2012


On 18 February 2012 21:59, Tocho Tochev <tocho.tochev at gmail.com> wrote:
> 2012/2/18 Georgi Georgiev <georgi.int at gmail.com>:
>> Аз нещо не разбрах какво е решението, трябва да се изпълни това
>> ли? VBoxManage setextradata <VM_NAME> ...
>> _______________________________________________
>> Sa mailing list
>> Sa at ludost.net
>> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/sa
>>
>
> Всички на изключена vm трябва да изпълним
> """
> VBoxManage setextradata <VM_NAME> \
>  VBoxInternal/Devices/<ADAPTER_TYPE>/<ADAPTER_SLOT>/LUN#0/Config/RestrictAccess
> 0
> """
>
> Което примерно в моя случай е:
> VBoxManage setextradata u1
> 'VBoxInternal/Devices/e1000/0/LUN#0/Config/RestrictAccess' 0
> за машина с име u1, adapter - 82545EM, virtual eth - 0
> _______________________________________________
> Sa mailing list
> Sa at ludost.net
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/sa

Съжалявам за забавянето не бях пред машината спрях vbox-a и изпълнявам
командата за restrictaccess


More information about the Sa mailing list