[Sa] ns records

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sun Feb 19 11:56:21 EET 2012


В 09:38 +0200 на 19.02.2012 (нд), b2 написа:
> Добрютрю колеги , 
> искам да попитам ще имаме ли DNS записи за виртуалките в нейм сървъра
> (примерно u8.phyllis.ludost.net или още по-гот каквито участниците си
> изберат ?)или ще си караме на адресите ? може би е малко рано за
> въпроса ми , но да си питам :)
> 

Ще имате, DNS-а е следващото нещо за подкарване. Вдигнете първо
машините :)

-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120219/75143813/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list