[Sa] компилиране от сорс или използване на пакет

Vladimir Vitkov vvitkov at netsecad.com
Fri Feb 24 21:42:22 EET 2012


On пт, 2012-02-24 at 19:59 +0200, Yordan Georgiev wrote:
> Какво ще кажете за gentoo, freebsd /те защо си компилират пакетите на
> самата машина/?
> 
Portage все пак може да инсталира от предварително компилиран пакет (ако
си спомням правилно опцията беше -K). Вярно това е удобно за големи
инсталации но не е философия и не изисква компилатор на сървъра.

За *BSD предполагам съществува подобно решение. Като минимум знаем че
имаме pkgadd -r ...

Иначе личното ми мнение по въпроса е:
1) Компилиран от дистрото - security, maintainer, testing ...
2) Backports - или еквивлаент ако съществуват
3) Билднато от сорс и задължително пакетирано в някакво репо - просто
живота е в пъти по лесен ако се използва репо и зависимости.
9(9)) така де последна дупка на кавала - компилация от сорс без
мениджмънт. Това е прекалено тежко за управление. За генто и бсд ... да
компилира се но за сметка на това в рецептата си пише кое къде отива и
се следи.

-- 
Regards
Vladimir Vitkov
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 836 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120224/2ec18eff/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list