[Sa] Evennet S2S ssl

b2 b2 at playtime.bg
Tue Feb 28 10:27:53 EET 2012


On пн, 2012-02-27 at 20:11 +0200, Vasil Kolev wrote:

> В 19:24 +0200 на 27.02.2012 (пн), Vladimir Germanov написа:
> > Добавихме и u2 към SSL връзките остана u0 :)
> > 
> > 
> > За тези които искат да си прекомпилират пакета с поддръжка на openssl,
> > могат да използват например следните стъпки:
> > $ mkdir build
> > $ cd build
> > $ apt-get install build-essential fakeroot dpkg-dev libssl-dev
> > $ apt-get source ircd-ratbox
> > $ apt-get build-dep ircd-ratbox
> > $ cd ircd-ratbox ...... 
> > Редактира се файлът debian/rules:
> > той има подобен вид
> > #!/usr/bin/make -f
> > 
> > 
> > include /usr/share/cdbs/1/rules/debhelper.mk
> > include /usr/share/cdbs/1/class/autotools.mk
> > 
> > 
> > DEB_CONFIGURE_EXTRA_FLAGS := --enable-ipv6 --enable-services \
> >     --prefix=/usr \
> >     --with-confdir=/etc/ircd-ratbox \
> >     --with-logdir=/var/log/ircd-ratbox \
> >     --with-helpdir=/usr/share/ircd-ratbox/help \
> >     --with-moduledir=/usr/lib/ircd-ratbox \
> >     --disable-ltdl-install
> > 
> > 
> > Добавя се след --enable-services --enable-openssl т.е. трябва да
> > изглежда нещо подобно:
> > DEB_CONFIGURE_EXTRA_FLAGS := --enable-ipv6 --enable-services
> > --enable-openssl \
> > 
> > 
> > Да не се забрави \ накрая :) След това трябва да се намирате в
> > директорията ircd-ratbox...
> 
> 
> Стандартният начин за това е вместо дългото описание да се направи 
> diff -u oldfile newfile
> и тоя patch да се използва да се apply-не в/у файла, доста по-лесно
> става :)
> 
> _______________________________________________
> sa mailing list
> sa at ludost.net
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/sa


Искам да попитам как се прави това - да направиш патч по дефаулт да
пуска дадена опция в configure-a ? OS independant става дума.

Мерси предварително.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120228/665e9e79/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120228/665e9e79/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list