[Sa] Evennet S2S ssl

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Tue Feb 28 10:58:54 EET 2012


В 10:27 +0200 на 28.02.2012 (вт), b2 написа: 

> Искам да попитам как се прави това - да направиш патч по дефаулт да
> пуска дадена опция в configure-a ? OS independant става дума.
> 
> Мерси предварително. 

Няма проблем в configure-то, проблемът е как debian са го компилирали...
Вероятно е било в среда без openssl. Иначе, ето аз как генерирах patch-а
(attach-нат е към писмото):

vasil at nymphadora:~$ cd course 
vasil at nymphadora:~/course$ apt-get source ircd-ratbox
Четене на списъците с пакети... Готово
Изграждане на дървото със зависимости       
Четене на информацията за състоянието... Готово
Пакетирането на „ircd-ratbox“ се разработва в система за контрол на версиите „Git“ на адрес:
git://git.debian.org/collab-maint/ircd-ratbox.git
Необходимо е да се изтеглят 3204 kB архиви изходен код.
Изт:1 http://ftp.bg.debian.org/debian/ testing/main ircd-ratbox 3.0.7.dfsg-1 (dsc) [1489 B]
Изт:2 http://ftp.bg.debian.org/debian/ testing/main ircd-ratbox 3.0.7.dfsg-1 (tar) [3105 kB]
Изт:3 http://ftp.bg.debian.org/debian/ testing/main ircd-ratbox 3.0.7.dfsg-1 (diff) [97,6 kB]
Изтеглени 3204 kB за 1с (1649 kB/сек)   
gpgv: Signature made  8.11.2011 (вт)  1,16,48 EET using DSA key ID 90267086
gpgv: Can't check signature: public key not found
dpkg-source: warning: failed to verify signature on ./ircd-ratbox_3.0.7.dfsg-1.dsc
dpkg-source: info: extracting ircd-ratbox in ircd-ratbox-3.0.7.dfsg
dpkg-source: info: unpacking ircd-ratbox_3.0.7.dfsg.orig.tar.gz
dpkg-source: info: unpacking ircd-ratbox_3.0.7.dfsg-1.debian.tar.gz
dpkg-source: info: applying contrib_modules_install_path
dpkg-source: info: applying contrib_top_distclean
dpkg-source: info: applying use_system_libltdl
dpkg-source: info: applying relibtoolization
dpkg-source: info: applying gcc_format-security_fix
vasil at nymphadora:~/course$ cp -a ircd-ratbox-3.0.7.dfsg ircd-ratbox-3.0.7.dfsg.orig 
vasil at nymphadora:~/course$ cd ircd-ratbox-3.0.7.dfsg
vasil at nymphadora:~/course/ircd-ratbox-3.0.7.dfsg$ vi debian/rules 
vasil at nymphadora:~/course/ircd-ratbox-3.0.7.dfsg$ cd ..
vasil at nymphadora:~/course$ diff -urN ircd-ratbox-3.0.7.dfsg.orig ircd-ratbox-3.0.7.dfsg
diff -urN ircd-ratbox-3.0.7.dfsg.orig/debian/rules ircd-ratbox-3.0.7.dfsg/debian/rules
--- ircd-ratbox-3.0.7.dfsg.orig/debian/rules	2011-11-08 01:02:46.000000000 +0200
+++ ircd-ratbox-3.0.7.dfsg/debian/rules	2012-02-28 10:52:34.171450958 +0200
@@ -4,6 +4,7 @@
 include /usr/share/cdbs/1/class/autotools.mk
 
 DEB_CONFIGURE_EXTRA_FLAGS := --enable-ipv6 --enable-services \
+	--enable-openssl \
 	--prefix=/usr \
 	--with-confdir=/etc/ircd-ratbox \
 	--with-logdir=/var/log/ircd-ratbox \
vasil at nymphadora:~/course$ diff -urN ircd-ratbox-3.0.7.dfsg.orig ircd-ratbox-3.0.7.dfsg > ratbox.diff
Всеки може да го приложи с 
apt-get source ircd-ratbox
cd ircd-ratbox-квото-е-там
patch -p1 < /path/to/ratbox.diff

Би трябвало да работи за почти всичките съществуващи deb пакети на ratbox.

-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ratbox.diff
Type: text/x-patch
Size: 497 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120228/df35180f/attachment.bin>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120228/df35180f/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list