[Dict] Превод на Събвършън + книгата

Alexander Shopov ash at contact.bg
Wed Feb 16 16:47:57 EET 2005


Здравейте,
Мисля да направя превод на конзолния клиент на събвършън.
Понеже вече има направен превод на TortoiseSVN, който ми харесва,
смятам да го ползвам в максимална степен.
Освен това смятам да преведа поне част от книгата - тази за потребителя.
Има ли навити за помощ?
ал_шопов


More information about the Dict mailing list