Re: [Dict] Превод на Събвършън + книгата

Milen A. Radev mradev at gmail.com
Wed Feb 16 16:55:33 EET 2005


On Wed, 16 Feb 2005 16:47:57 +0200, Alexander Shopov <ash at contact.bg> wrote:
> Здравейте,
> Мисля да направя превод на конзолния клиент на събвършън.
> Понеже вече има направен превод на TortoiseSVN, който ми харесва,
> смятам да го ползвам в максимална степен.
> Освен това смятам да преведа поне част от книгата - тази за потребителя.
> Има ли навити за помощ?
> ал_шопов

Добра идея. Имам почнат превод, но е доста малка част, а и вече е
поостарял, т.е. скоро не съм го сравнявал с шаблона. Проблема е, че
текстовете са доста зле измислени. А и голяма част от тях е "кодирана"
- съкращения, нови думи и т.н.

Иначе ако има начин да се раздели работата, бих взел една част.


-- 
Milen A. Radev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: bg.zip
Type: application/zip
Size: 32022 bytes
Desc: not available
Url : http://ludost.net/pipermail/dict/attachments/20050216/073d4546/bg-0001.zip


More information about the Dict mailing list