[Dict] Re: [LS-Dict] Feed

Nick Angelow na at bol.bg
Wed Jan 26 08:51:00 EET 2005


Valery Dachev wrote:

> On пн, 2005-01-24 at 19:01 +0200, Anton Zinoviev wrote:
>
>>On Sun, Jan 09, 2005 at 11:55:34AM +0200, radostin.radnev at mail.bg <mailto:radostin.radnev at mail.bg> wrote:
>>> Как е най-добре да се преведе Feed?
>>> 
>>> Източник
>>> Новина
>>> Статия
>>> Информация
>>> Данни
>>> Ресурс
>>
>>Друг вариант е "захранване".
>>    
>>
> Аз си мисля за "извадка".

но "извадка" съм я срещал изключително в статистически смисъл.
а това не стеснява ли областта на приложението  и?

-- 

<the lamers team honourable member>
More information about the Dict mailing list