[Dict] Re: [LS-Dict] Feed

Vladimir Georgiev vladimir at bulport.com
Wed Jan 26 10:04:04 EET 2005


On Wed, 26 Jan 2005 08:51:00 +0200, Nick Angelow <na at bol.bg> wrote:

> Valery Dachev wrote:
>
>> On пн, 2005-01-24 at 19:01 +0200, Anton Zinoviev wrote:
>>
>>> On Sun, Jan 09, 2005 at 11:55:34AM +0200, radostin.radnev at mail.bg 
>>> <mailto:radostin.radnev at mail.bg> wrote:
>>>> Как е най-добре да се преведе Feed?
>>>> Източник
>>>> Новина
>>>> Статия
>>>> Информация
>>>> Данни
>>>> Ресурс
>>>
>>> Друг вариант е "захранване".
>>>
>> Аз си мисля за "извадка".
>
> но "извадка" съм я срещал изключително в статистически смисъл.
> а това не стеснява ли областта на приложението и?
>

Аз да дообоснова предложението си за "източници", "новости" и "източници 
на новости"...

По принцип, доколкото знам, RSS по начало е измислен за "коопериране" или 
"синдикация" на новините между различни сайтове. Реално се използва (както 
лесно може да се демонстрира с linux-bg.org) за следене на нови новини(!), 
нови статии, нови статии, нови публикации в уеб форуми и т.н. Всичко това 
прекрасно се описва с думата "новости" (за разлика от "новини", което е 
натоварено с друг смисъл). Също "източник" и "източник на новости" 
прекрасно се връзва с употребата на RSS -- било при "синдикацията" на 
сайтове, било в програмите за крайния потребител за четене на RSS-и.

Всъщност, струва ми се, доста рядко има такова покриване между същността, 
която едно понятие описва, и интуитивното значение, което думата за него 
навява на по-простосмъртния потребител.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: rssdemo.PNG
Type: image/png
Size: 7176 bytes
Desc: not available
Url : http://ludost.net/pipermail/dict/attachments/20050126/76129193/rssdemo.png


More information about the Dict mailing list