[Dict] Превод на hotspot

Ivaylo Valkov ivaylo at e-valkov.org
Wed Aug 17 10:11:04 EEST 2011


В 19:38 +0300 на 16.08.2011 (вт), Nick написа:

> On 08/16/2011 06:04 PM, Ivaylo Valkov wrote:
> 
> > Здравейте,
> 
> > Някой превеждал ли е hotspot в смисъла на място предлагащо безжичен
> > Интернет достъп?
> 

> точка за достъп?

Мисля да го разширя до „точка за безжичен достъп“.

	


More information about the Dict mailing list