[Dict] относно KMail

Yasen Pramatarov yasen at lindeas.com
Mon Dec 26 11:28:54 EET 2011


На Mon, 26 Dec 2011 01:17:21 -0800 Любомир Григоров написа:
>Аз не говорих дали думата я има или не :) просто, че в преводи на
>програми съм виждал различни версии. "Регистрация" е добър заместител.
>Ако се допиташ до 100 случайни човека, по-голяма вероятност има да
>раберат смисъла на "Акаунт" от "Сметка", нищо че не е превод.

 Първо благодаря за поправката. KMail е една от програмите, които
 предстои да бъдат основно прегледани – както за правописни грешки,
 така и най-вече за поправки в стила на превода и уеднаквяване с
 останалата част от KDE, а и със "съседните" проекти.

 "Сметка" е един от вече приетите преводи на "account", заедно с
 "регистрация". "Профил" е нещо малко по-различно от регистрацията.

 В KDE се използва предимно "сметка", когато не е уточнено дали става
 дума за данни за влизане в профила или описателни данни на самия
 профил. "Сметка" е едновременно включващо и двете неща и
 неангажиращо се с едно от тях повече.

 Когато е уточнено, се ползват и "регистрация" и "профил" съответно.

 П.П.: От 100 случайни човека повечето сигурно ще са изобщо против
 българските преводи на програми, така че това не е довод. Преди
 години, когато започвахме с преводите на свободен софтуер, почти всеки
 превод звучеше не на място.

-- 
| Yasen Pramatarov
|        a.k.a. turin
| home: http://yasen.lindeas.com
| photoblog: http://ltdfocus.com
| gnu/linux: http://lindeas.com
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20111226/93cba038/attachment.pgp>


More information about the Dict mailing list