[Dict] Доколко са преведени проектите на Mozilla

Митко Митев mitko.am at gmail.com
Mon Oct 3 09:46:43 EEST 2011


Привет и от мен!
@Милен може би говориш за
https://l10n.mozilla.org/narro/projects.php?l=bg"Calendar Beta", но
мисля че има някакъв проблем с българската локализация.
Конкретно по въпроса - след като Милен вече изяви желание за превода на
Mozilla Lightning, мога да му ударя едно рамо ако има нужда.

2011/10/3 Милен Иванов <milen.kerat at gmail.com>

> На 2.10.2011 г. 17:36 ч., Alexander Shopov (Александър Шопов) написа:
>
>  Здравейте,
>> Firefox и Thunderbird имат активни преводачи. Има ли някой намерение да
>> превежда Mozilla Lightning?
>> Поздрави:
>> ал_шопов
>>
>>  Привет!
> Както изглежда Mozilla Lightning е предназначен да е дружка на пощенския
> клиент, така че може би аз трябва да се заема.
> Огняне, не съм поглеждал в хранилището на проекта, но сякаш съм мяркал там
> директория "calendar"?
> Милен
>
>
> ______________________________**_________________
> Dict mailing list
> Dict at fsa-bg.org
> http://zver.fsa-bg.org/cgi-**bin/mailman/listinfo/dict<http://zver.fsa-bg.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dict>
>-- 
Поздрави
Митко
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://zver.fsa-bg.org/pipermail/dict/attachments/20111003/61d30082/attachment.html>


More information about the Dict mailing list