[Dict] Доколко са преведени проектите на Mozilla

Огнян Кулев ogi at tower.3.bg
Mon Oct 3 10:36:24 EEST 2011


На  2.10.2011 17:36, Alexander Shopov (Александър Шопов) написа:
> Има ли някой намерение да превежда Mozilla Lightning?

Станислав Желязков направи начален превод и сега като се повдигна темата 
му пратих писмо да видя как е положението при него. Има малко за 
обновяване по превода: 
http://l10n-stage-sj.mozilla.org/dashboard/?locale=bg&tree=calendar10x

Общо взето http://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:bg отговаря на 
действителността, макар че има нужда от някои актуализации.

Сашо, ти използваш ли Calendar? Предполагам, че не е случаен този 
интерес :-)

–Огнян Кулев


More information about the Dict mailing list