[Dict] абсциса <-> ос X

Valentin Laskov laskov at festa.bg
Wed Oct 5 11:54:13 EEST 2011


----- Original Message ----- 
From: " Alexander Shopov (Александър Шопов) " <lists at kambanaria.org>
| Здравейте,
| В clutter има множество позовавания за X/Y/Z axis и се чудя как да ги
| предам.
| Единият вариант е с „ос X/Y/Z“, другият с „абсциса/ордината/апликата“.
| Идеи и/или предпочитания?

Д/Ш/В - дължина, ширина, височина
:) Сигурно първата Ви реакция ще е "Смях в залата" ... :)

Поздрави!
ласков More information about the Dict mailing list