[Dict] абсциса <-> ос X

Zdravko Zdravkov zdravko at openintegra.com
Wed Oct 5 11:42:09 EEST 2011


> On 2011-10-05 11:33, Alexander Shopov (Александър Шопов) wrote:
> В clutter има множество позовавания за X/Y/Z axis и се чудя как да ги
> предам.
> Единият вариант е с „ос X/Y/Z“, другият с „абсциса/ордината/апликата“.
> Идеи и/или предпочитания?

Мисля, че "ос" е достатъчно разбираемо в контекста на X/Y/Z :-)


More information about the Dict mailing list