[Dict] абсциса <-> ос X

Митко Митев mitko.am at gmail.com
Wed Oct 5 11:57:47 EEST 2011


"X/Y/Z оси"? Мисля, че в мн.ч. ще бъде по-благозвучно и разбираемо.

На 05 октомври 2011 11:33, "Alexander Shopov (Александър Шопов)" <
lists at kambanaria.org> написа:

> Здравейте,
> В clutter има множество позовавания за X/Y/Z axis и се чудя как да ги
> предам.
> Единият вариант е с „ос X/Y/Z“, другият с „абсциса/ордината/апликата“.
> Идеи и/или предпочитания?
> Поздрави:
> ал_шопов
>
>
> _______________________________________________
> Dict mailing list
> Dict at fsa-bg.org
> http://zver.fsa-bg.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dict
>-- 
*Поздрави,
Митко*
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://zver.fsa-bg.org/pipermail/dict/attachments/20111005/312a332d/attachment.html>


More information about the Dict mailing list