[Dict] абсциса <-> ос X

Roumen Petrov help at roumenpetrov.info
Wed Oct 5 23:07:16 EEST 2011


Valentin Laskov wrote:
> ----- Original Message -----
> From: " Alexander Shopov (Александър Шопов) "<lists at kambanaria.org>
> | Здравейте,
> | В clutter има множество позовавания за X/Y/Z axis и се чудя как да ги
> | предам.
> | Единият вариант е с „ос X/Y/Z“, другият с „абсциса/ордината/апликата“.
> | Идеи и/или предпочитания?
>
> Д/Ш/В - дължина, ширина, височина
> :) Сигурно първата Ви реакция ще е "Смях в залата" ... :)
>    
ха - ха -ха  и шест за шегата.

Понеже зависи от отправната точка трудно е да се каже дължина , защото 
зависи от начина за гледане .

Относно превода, може би, може да се каже и по трите оси, но като че ли 
зависи как е изказано(context).

> Поздрави!
> ласков
>    
Румен


More information about the Dict mailing list