[Dict] Помощ за Device mapper

Ivaylo Valkov ivaylo at e-valkov.org
Thu Oct 13 16:02:53 EEST 2011


В 15:22 +0300 на 13.10.2011 (чт), Borislav Mitev написа:

> Особено се озорвам да намеря приемлив превод на „device mapper“. В Wikipedia[1] има прилично обяснение какво точно прави, но не мога да намеря точните думи.
> 
> Ако някой има идея или още по-добре, да го има в свой превод, бих бил много щастлив да го споели.
> 

В хранилището с преводите на GNOME присъстват следните низове съдържащи
mapper. 

freedesktop/system-tools-backends.po:msgid "DARPA port to RPC program
number mapper"
freedesktop/system-tools-backends.po-msgstr "Порт според DARPA за
преобразуването на номерата на програмите за RPC"

gnome/master/gnome-system-tools.master.bg.po:msgid "RPC mapper"
gnome/master/gnome-system-tools.master.bg.po-msgstr "Напасване на RPC"

Ето няколко предложения: 

1. Посредник между блокови устройства.
2. Посредник на данни.
3. Напасване на устройства.

Нещо в този дух ми се струва подходящо. Пояснение в скоби с английския
термин може би е добра идея.More information about the Dict mailing list