[Dict] Помощ за Device mapper

Borislav Mitev morbid_viper at tkzs.org
Thu Oct 13 16:54:37 EEST 2011


On 13.10.2011 16:02:53 Ivaylo Valkov wrote:
> В 15:22 +0300 на 13.10.2011 (чт), Borislav Mitev написа:
> 
> > Особено се озорвам да намеря приемлив превод на „device mapper“. В Wikipedia[1] има прилично обяснение какво точно прави, но не мога да намеря точните думи.
> > 
> > Ако някой има идея или още по-добре, да го има в свой превод, бих бил много щастлив да го споели.
> > 
> 
> В хранилището с преводите на GNOME присъстват следните низове съдържащи
> mapper. 
> 
> freedesktop/system-tools-backends.po:msgid "DARPA port to RPC program
> number mapper"
> freedesktop/system-tools-backends.po-msgstr "Порт според DARPA за
> преобразуването на номерата на програмите за RPC"
> 
> gnome/master/gnome-system-tools.master.bg.po:msgid "RPC mapper"
> gnome/master/gnome-system-tools.master.bg.po-msgstr "Напасване на RPC"
> 
> Ето няколко предложения: 
> 
> 1. Посредник между блокови устройства.
> 2. Посредник на данни.
> 3. Напасване на устройства.
> 
> Нещо в този дух ми се струва подходящо. Пояснение в скоби с английския
> термин може би е добра идея.
> 
> _______________________________________________
> Dict mailing list
> Dict at fsa-bg.org
> http://zver.fsa-bg.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dict
> 

Проверих преводите на други славянски братя за същия файл. Никъде не е преведен и е оставен в оригинал, също както LVM, RAID и прочее.

Също така с мислех за съвсем буквален превод – „картиране на устройства“, още повече, че картирането (има го като термин в българския език) е точно това – съставяне на карта.

Ще го помисля още и тази вечер и утре ще взема някакво решение.

-- 

Не се чуди дали „чайлдове“ или „чилдръни“ е по-правилно –
и двете са грешни!
Изполвай „дъщерен/дъщерни“ (процес/и)!

-------------------------------------------------
Blessed are we to taste this life of sin!
-------------------------------------------------
Borislav Mitev <morbid_viper at tkzs.org>
Registered Linux user #251276 <http://counter.li.org>
Public key: 0x966B79CA at pgp.mit.edu or subkeys.pgp.netMore information about the Dict mailing list