[Dict] Помощ за Device mapper

Roumen Petrov help at roumenpetrov.info
Thu Oct 13 23:38:44 EEST 2011


Borislav Mitev wrote:
> On 13.10.2011 16:02:53 Ivaylo Valkov wrote:
>    
>> В 15:22 +0300 на 13.10.2011 (чт), Borislav Mitev написа:
>>
>>      
>>> Особено се озорвам да намеря приемлив превод на „device mapper“. В Wikipedia[1] има прилично обяснение какво точно прави, но не мога да намеря точните думи.
>>>
>>> Ако някой има идея или още по-добре, да го има в свой превод, бих бил много щастлив да го споели.
>>>
>>> [кръц]
>> Ето няколко предложения:
>>
>> 1. Посредник между блокови устройства.
>> 2. Посредник на данни.
>> 3. Напасване на устройства.
>>
>> Нещо в този дух ми се струва подходящо. Пояснение в скоби с английския
>> термин може би е добра идея.
>>
>> [кръц]
> Също така с мислех за съвсем буквален превод – „картиране на устройства“, още повече, че картирането (има го като термин в българския език) е точно това – съставяне на карта.
>    
Може би.
Нека са зададени две множества и изобразяване на едното в другото. Е 
това е mapping или съкратено map.
Правенето на карта е частен случай на изобразяване .

И така могат да се почнат разни закачки - преобразяване, преобразуване, 
свързване , привързване , взаимносвързване.

[кръц]


Румен
More information about the Dict mailing list