[Dict] Помощ за Device mapper

Borislav Mitev morbid_viper at tkzs.org
Fri Oct 14 10:08:05 EEST 2011


On 13.10.2011 18:54:39 Nick wrote:
> On 10/13/2011 04:54 PM, Borislav Mitev wrote:
   • • •
> > Също така с мислех за съвсем буквален превод – „картиране на устройства“, още повече, че картирането (има го като термин в българския език) е точно това – съставяне на карта.
> 
> ако ще е буквален -- не е ли по-добре да е „маркиране на устройства“?
> или „разпределяне на устройства“?
„маркиране“ ми звучи като да избереш нещо ръчно и след това да правиш нещо с него.
„разпределянето“ също не е точно в целта – всъщност се прави ново устройство и Device mapper указва то към кое реално сочи.

> > Ще го помисля още и тази вечер и утре ще взема някакво решение.
> 
> и правилно -- старите хора твърдят, че утрото е по-мъдро от вечерта ;)
> 
Реших да го оставя непреведено, както е RAID, LVM, SCSI, IDE и още сума ти такива. Идеята ми да го преведа е, че докато изброените са съкращения то това е реално словосъчетание, макар и термин. Все пак считам, че в този конкретно случай, ще бъде по-добре за разбиране, отколкото да въведа нов термин – така или иначе в началото на този инструмент те посреща голямо съобщение, че е само за експерти (естествено, не лежа на тая кълка… но все пак…).-- 

„Адвам“, „килвам“ и „чеквам“ са хубави думи,
но не и в българския език!

-------------------------------------------------
Blessed are we to taste this life of sin!
-------------------------------------------------
Borislav Mitev <morbid_viper at tkzs.org>
Registered Linux user #251276 <http://counter.li.org>
Public key: 0x966B79CA at pgp.mit.edu or subkeys.pgp.netMore information about the Dict mailing list