[Dict] Помощ - "unloading" и "shutting down"

ivanov ivan i_a_ivanov at yahoo.com
Thu Oct 27 19:45:45 EEST 2011


превежда се обикновено"деинсталиране на  ISDN модули" ако ти харесва ________________________________
From: Valentin Laskov <laskov at festa.bg>
To: Bulgarian translators' team <dict at fsa-bg.org>
Sent: Thursday, October 27, 2011 4:02 PM
Subject: Re: [Dict] Помощ - "unloading" и "shutting down"


| Пък и "Разреждане на ISDN модули" нито звучи добре, нито става ясно за какво
| иде реч.
|
| По-скоро може да оправиш "Зареждане на ISDN модули" да стане на "Стартиране
| на ISDN модули" - така всички ще са еднакви.

Тук вероятно става дума за модули към ядрото. Те могат да са заредени, но да не работят поради липса на такъв хардуер напр. или 
поради липса на приложение, което да ги ползва и ще могат да бъдат премахнати (дали не е това, което търся) от паметта.


|
|
|
| 2011/10/27 Valentin Laskov <laskov at festa.bg>
|
| > Здравейте,
| >
| > Моля за помощ за "unloading" и "shutting down"
| >
| > Става дума за съобщенията при стартиране и спиране на услуги, които
| > (обикновено) виждате при стартирането/спирането на системата.
| > Някой преди мен е превел някои неща по следния начин (например):
| >
| > Starting incrond: - Стартиране на incrond:
| > Stopping incrond: - Спиране на incrond:
| >
| > но и
| >
| > Loading ISDN modules - Зареждане на ISDN модули
| > Unloading ISDN modules - Спиране на ISDN модули
| >
| > Starting vmpsd: - Стартиране на vmpsd:
| > Shutting down vmpsd: - Спиране на vmpsd:
| >
| > Може ли да ми предложите по-точен и подходящ превод за "unloading" и
| > "shutting down" ?
| >
| > Можете да видите всички текстове на
| >
| > https://www.transifex.net/projects/p/fedora-initscripts/resource/default/l/bg/view/
| >
| > Поздрави!
| > В. Ласков
| 

_______________________________________________
Dict mailing list
Dict at fsa-bg.org
http://zver.fsa-bg.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dict
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://zver.fsa-bg.org/pipermail/dict/attachments/20111027/9789acdf/attachment-0001.html>


More information about the Dict mailing list