[Dict] Превод на „loop device“ и „block device“

Ivaylo Valkov ivaylo at e-valkov.org
Fri Feb 17 11:09:36 EET 2012


Здравейте,

Работейки по превода на gnome-disk-utility се натъкнах на „loop device“
и „block device“. Някой правил ли е превод на тези термини? Ако някога е
водена дискусия по темата, също ще ми свърши работа. Не успах да открия
нищо в архивите и преводите на GNOME.

За момента съм се спрял на следните преводи:

* loop device

  1. Софтуерно устройство
  2. Виртуално устройство

* block device

  1. блоково устройство

Контекстът е дискове и файлове с образи. Споделете мнения и предложения.
Благодаря предварително.


Поздрави,
Ивайло Вълков
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20120217/d9e37dc4/attachment.pgp>


More information about the Dict mailing list