[Dict] Превод на „loop device“ и „block device“

Ivaylo Valkov ivaylo at e-valkov.org
Wed Feb 29 08:25:45 EET 2012


В 08:17 +0200 на 28.02.2012 (вт), Alexander Shopov (Александър Шопов)
написа: 
> block device е блоково устройство
> Другият основен вид традиционно в юниксите е character device - знаково
> устройство
> loop device - става дума за файл с файлова система, който се монтира
> като част от файловата система - напр. файл с изображение на диск - ISO.
> При монтирането става достъпен като блоково устройство.
[...]

Благодаря за подробното обяснение. На мен тези неща са ми ясни или поне
така си мисля. Затруднението беше с намиране на превод или използването
на наложил се. 

> Бих насочил вниманието на потребителя към това, че става дума за файл
> 
> loop device - (файлова) система от файл, монтиран файл, а не че това е
> виртуално устройство

Това е добра бележка. Въпреки, че ако имаш образ на CD  и го монтираш
чрез loop device това си е баш виртуално/софтуерно устройство за мен.
Затова и се спрях на тези преводи. Ще огледам пак.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20120229/7a75134f/attachment.pgp>


More information about the Dict mailing list