[Dict] Превод на „loop device“ и „block device“

Alexander Shopov (Александър Шопов) lists at kambanaria.org
Tue Feb 28 08:17:25 EET 2012


block device е блоково устройство
Другият основен вид традиционно в юниксите е character device - знаково
устройство
loop device - става дума за файл с файлова система, който се монтира
като част от файловата система - напр. файл с изображение на диск - ISO.
При монтирането става достъпен като блоково устройство.

Можете да си направите празен файл с dd и да го форматирате с fdisk и
след това да си го монтирате с mount

Ето коментари в самия po-файл

#. The filename or URI of the file that is used as backing store for the
loop device.
#. Translators: This is for a /dev/loop device - %s is the size of the
device e.g. "230 MB".

man mount оттам man losetup
http://en.wikipedia.org/wiki/Loop_device

Бих насочил вниманието на потребителя към това, че става дума за файл

loop device - (файлова) система от файл, монтиран файл, а не че това е
виртуално устройство

Иначе, ако идваш от Уиндоус действително си свикнал, че трябва да си
инсталираш програма за виртуално устройство, с която може вече да
отвориш файла с файловата система (в 7 има diskpart и си говорят за
виртуални твърди дискове, ама не знам това да е популярно).

http://blogs.msdn.com/b/7/archive/2009/10/08/diskpart-exe-and-managing-virtual-hard-disks-vhds-in-windows-7.aspx

Поздрави:
ал_шопов
More information about the Dict mailing list