[Dict] debian-installer: Please (once again) complete sublevel 6 for Debian Installer

Дамян Иванов dam+dict at ktnx.net
Sun Jul 15 12:27:37 EEST 2012


-=| Valentin Laskov, 14.07.2012 08:56:08 +0300 |=-
> Някой работи ли по това?

По принцип аз се занимавам, но имам възможност чак следващата седмица, 
така че помощ е добре дошла. Имам достъп до SVN за изпращане на 
промените.


More information about the Dict mailing list