[Dict] debian-installer: Please (once again) complete sublevel 6 for Debian Installer

Дамян Иванов dam+dict at ktnx.net
Wed Jul 18 11:09:23 EEST 2012


-=| Дамян Иванов, 15.07.2012 12:27:37 +0300 |=-
> -=| Valentin Laskov, 14.07.2012 08:56:08 +0300 |=-
> > Някой работи ли по това?
> 
> По принцип аз се занимавам, но имам възможност чак следващата седмица, 
> така че помощ е добре дошла. Имам достъп до SVN за изпращане на 
> промените.

Всичко е изпратено.


More information about the Dict mailing list