[Dict] Грешки в "Резервно копие"

Valentin Laskov laskov at festa.bg
Sat Jun 16 11:14:04 EEST 2012


Здравейте,

Две забелязани грешки:
1. Името на програмата - "Резезрно копие". То се появява и като заглавие
на прозорците.
2. Бутон "Създаване на резевно копие сега"

В падащия списък "Запазване на резервни копия" изборът е
Поне веднъж на два месеца
Поне веднъж на три месеца
Поне веднъж на шест месеца
Поне веднъж годишно
Завинаги

Мисля, че по-логично е да е "Поне два месеца", ..., "Поне една година",
"Завинаги", но не знам дали е правилно според логиката на програмата.

Поздрави!
Валентин Ласков
More information about the Dict mailing list