[Dict] Грешки в "Резервно копие"

Ivaylo Valkov ivaylo at e-valkov.org
Sat Jun 16 13:07:06 EEST 2012


В 11:14 +0300 на 16.06.2012 (сб), Valentin Laskov написа:
> Здравейте,
> 
> Две забелязани грешки:
> 1. Името на програмата - "Резезрно копие". То се появява и като заглавие
> на прозорците.

Трябва да става въпрос за Déjà Dup. Не е в хранилището с преводи на GNOME. Официалната страница за
разработка на програмата се намира на Launchpad. [1] Изглежда преводите,
a и преводачите също също са в Launchapd. Както е известно, има лоша
(даже май никаква) комуникация с хората превеждащи през Launchpad и
доколкото знам не следят този пощенски списък. Най-добре e да се пише до
замесените или каквато е процедурата в Launchpad.

[1] https://launchpad.net/deja-dup


> В падащия списък "Запазване на резервни копия" изборът е
> Поне веднъж на два месеца
> Поне веднъж на три месеца
[...]
> 
> Мисля, че по-логично е да е "Поне два месеца", ..., "Поне една година",

По същество не знам дали мога да кажа нещо. Преводът ми се струва наред.


Поздрави,
Ивайло Вълков

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20120616/cd774097/attachment-0001.pgp>


More information about the Dict mailing list