[Dict] Състояние на GNOME 3.4

Ivaylo Valkov ivaylo at e-valkov.org
Thu Mar 1 20:09:44 EET 2012


В 08:20 +0200 на 01.03.2012 (чт), Ivaylo Valkov написа:
> В 07:20 +0200 на 01.03.2012 (чт), Alexander Shopov (Александър Шопов)
> написа:
> > > Следобед ще проверя кога за последно съм подавал.
> > Има някакъв проблем с gnome-disk-util. Ивайло, ще погледнеш ли?
> 
> Ще го прегледам до края на седмицата. Възможно е да е имало проблем при
> мен без да забележа.

Мда. По незнайна причина при мен кода на gnome-disk-utility в git вместо
master използва gnome-3-2, към което автоматично става превключване при
обновяване. Вероятно е свързано с предишни настройки в .jhbuildrc.

~/src/gnome-master/gnome-disk-utility$ git branch 
* gnome-3-2
  master

Понеже ползвам помощен скрипт да ми изтегля и подготвя po файловете не
съм забелязал, че има разминаване в клоновете. Спомням си, че се усъмних
в намаляването на низовете. Имало е защо.

Истинско състояние на превода:
227 преведени съобщения, 113 мъгляви преводи, 82 непреведени съобщения.

Има ли желаещи да поемат cogl?

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20120301/e0e232f3/attachment.pgp>


More information about the Dict mailing list