[Dict] Състояние на GNOME 3.4

Ivaylo Valkov ivaylo at e-valkov.org
Thu Mar 1 20:28:27 EET 2012


В 20:09 +0200 на 01.03.2012 (чт), Ivaylo Valkov написа:
> В 08:20 +0200 на 01.03.2012 (чт), Ivaylo Valkov написа:
> > В 07:20 +0200 на 01.03.2012 (чт), Alexander Shopov (Александър Шопов)
> > написа:
> > > > Следобед ще проверя кога за последно съм подавал.
> > > Има някакъв проблем с gnome-disk-util. Ивайло, ще погледнеш ли?
> > 
> 
> Мда. По незнайна причина при мен кода на gnome-disk-utility в git вместо
> master използва gnome-3-2, към което автоматично става превключване при
> обновяване. Вероятно е свързано с предишни настройки в .jhbuildrc.

И пак да си отговоря на себе си. Проблемът идва от дефиницията в
модулите на jhbuild:

grep  gnome-disk-utility
~/src/jhbuild/modulesets/gnome-suites-core-3.4.modules -A1

  <autotools id="gnome-disk-utility">
    <branch revision="gnome-3-2"/>

Предполагам, че това е грешка.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20120301/4c78c1d5/attachment.pgp>


More information about the Dict mailing list