[Dict] OT: Дефект в liberation-fonts – някой с регистрация в Bugzilla на Red Hat?

Mikhail Balabanov mishob at abv.bg
Fri Mar 2 16:24:21 EET 2012


Здравейте и ЧБМ,

Преди половин година някой добър човек се е опитал да добави Ѝ (U+040D) и ѝ (U+045D) в шрифтовете от пакета Liberation. За съжаление глифът за главната буква е сгрешен в почти всички шрифтове (без Mono Regular): вместо Ѝ (главно кирилско „и“ с гравис) е Ǹ (главно латинско „ен“ с гравис). Ако някой вече е регистриран за бъгзилата на Red Hat, може ли да се отбие на страницата на съответния дефект [1] и да даде сигнал, че не е отстранен коректно? Проблемът присъства в последната версия на шрифтовете, 1.07.1.
Ако не, ще им пиша аз, но предпочитам да не се регистрирам само заради това.

Поздрави:
М. Балабанов

[1] https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?format=multiple&id=659214


More information about the Dict mailing list