[Dict] OT: Дефект в liberation-fonts – някой с регистрация в Bugzilla на Red Hat?

Valentin Laskov laskov at festa.bg
Fri Mar 2 16:36:56 EET 2012


----- Original Message ----- 
From: "Mikhail Balabanov" <mishob at abv.bg>
Sent: Friday, March 02, 2012 4:24 PM


| Здравейте и ЧБМ,
|
| Преди половин година някой добър човек се е опитал да добави Ѝ (U+040D) и ѝ (U+045D) в шрифтовете от пакета Liberation. За 
съжаление глифът за главната буква е сгрешен в почти всички шрифтове (без Mono Regular): вместо Ѝ (главно кирилско „и“ с гравис) е 
Ǹ (главно латинско „ен“ с гравис). Ако някой вече е регистриран за бъгзилата на Red Hat, може ли да се отбие на страницата на 
съответния дефект [1] и да даде сигнал, че не е отстранен коректно? Проблемът присъства в последната версия на шрифтовете, 1.07.1.
| Ако не, ще им пиша аз, но предпочитам да не се регистрирам само заради това.
|
| Поздрави:
| М. Балабанов
|
| [1] https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?format=multiple&id=659214

Здравей,

Бе то аз имам, ама не знам как да им го опиша това :) Никак не съм наясно с шрифтовете и ще ми трябва малко време или помощ.

Поздрави!
В. ЛасковMore information about the Dict mailing list