[Dict] Превод на модула Gnome Boxes

Krasimir Chonov mk2616 at abv.bg
Mon Mar 5 09:22:33 EET 2012


 Здравейте,

видях, че са добавили нов модул - gnome-boxes, който спомага за по-лесно свързване към виртуална машина и/или нейното споделяне, както и употреба. Ако е свободен мога да му обърна внимание.Краси


More information about the Dict mailing list