[Dict] OT: Дефект в liberation-fonts – някой с регистрация в Bugzilla на Red Hat?

Mikhail Balabanov mishob at abv.bg
Sun Mar 4 20:41:29 EET 2012


Благодаря на всички откликнали!
Дано ги оправят по-скоро, че фамилията иначе е хубава. В частност Liberation Sans Narrow е чудесна замяна на Arial Narrow, който, кой знае защо, е използван даже в европейския шаблон за CV (нищо, че самият шаблон се предлага във формат ODF). >-------- Оригинално писмо --------

 >От: Alexander Shopov
	(Александър Шопов) lists at kambanaria.org

 >Относно: Re: [Dict]
 OT: Дефект в liberation-fonts – някой с регистрация в Bugzilla на  Red Hat?

 >До: dict at ludost.net

 >Изпратено на: Петък, 2012, Март 2 19:15:11 EET 
> https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=799473
 
> 
 
> 
 
> _______________________________________________
 
> Dict mailing list
 
> Dict at ludost.net
 
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict


More information about the Dict mailing list