[Dict] Как превеждате Passphrase ?

Ivaylo Valkov ivaylo at e-valkov.org
Fri Mar 9 09:52:03 EET 2012


В 16:48 +0200 на 06.03.2012 (вт), Valentin Laskov написа: 

> Как превеждате Passphrase ?

В GNOME използваме парола.

> 
> Разликата с парола е, че се предполага да са няколко думи, т.е. фраза.

Обикновено в програмите няма ограничение колко думи ще бъдат въведени от
потребителя. От гледна точка на сигурността на паролите предположението,
че парола (password) е една дума е вредно. Но да речем, че нормалният
потребител не е параноичен и е възможно да използва и една дума за
парола. Аз лично винаги съм приемал паролата (password) като фраза или
словосъчетание и поради това взаимозаменяемо с passphrase.

> 
> за "click" не ви ли харесва повече "цъкване" вместо "щтракване" ? Едната причина "за" е, че е по-кратко.

В GNOME използваме „натискане“ – натискане с левия бутон на мишката;
натиснете десния бутон на мишката и т.н.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20120309/721f3d8b/attachment-0001.pgp>


More information about the Dict mailing list