[Dict] system tray - системно табло

Yasen Pramatarov yasen at lindeas.com
Fri Nov 9 09:09:48 EET 2012


On Thu, 8 Nov 2012 12:09:46 ivanov ivan wrote:

> Тия термини не могат и не трябва да бъдат превеждани ...
> "System tray" трябва да си се казва така и на български иначе не
> можете да си представите в каква каша се забърква читателя ...
> 
> Имам много опит в четене на такива преводи и е кошмарно ...

 Решението е просто – не ползвай преводи, щом ти пречат ;)

 На въпроса – в KDE се превежда най-често описателно или при
 възможност, когато се подразбира, се пропуска. Иначе – "системен
 поднос" (или само "поднос") е донякъде наложил се превод и в GNOME, и в
 KDE, ако не се лъжа.


More information about the Dict mailing list