[Dict] system tray - системно табло

Anton Zinoviev anton at lml.bas.bg
Fri Nov 9 11:14:01 EET 2012


On Fri, Nov 09, 2012 at 10:09:32AM +0200, Ivaylo Valkov wrote:
> On Fri, Nov 09, 2012 at 09:09:48AM +0200, Yasen Pramatarov wrote:
> > On Thu, 8 Nov 2012 12:09:46 ivanov ivan wrote:
> > > можете да си представите в каква каша се забърква читателя ...
> 
> Е, дай сега понеже горкият читател е свикнал на шльокавица, 
> непреведени термини и говори на някакъв извънземен диалект, да 
> зарежем преводите.

Действително съм попадал на случаи, когато преводачите са се „увличали“ 
и са превеждали неща, които не трябва да се превеждат.  Правилото е 
следното: специализираната техническа терминология не се превежда, а 
само се транслитерира (т.е. записва се с кирилски букви), освен в 
случаите, когато вече има утвърден превод на български език или в 
редките случаи, когато превода на български няма да буди съмнения за 
какво става въпрос.  Когато става въпрос за компютърни програми 
най-често срещаната грешка е да се превежда терминология, свързана със 
софтуерната разработка.  Ето някои примери, поясняващи това:

Термини, които не се превеждат: функция, процедура, регулярен израз, 
кеш, стек, уиджит (или дори без транслитерация - widget).

Термини, които се превеждат, защото вече има утвърден превод на 
български: bitmap - растер(ен), bus - шина, italic - курсив.

Термини, които се превеждат, защото преводът не поражда съмнение за 
какво става въпрос: tree - дърво, queue - опашка, сортиране по метода 
на мехурчето.  Но не например бързо сортиране, защото е двусмислено - 
дали става въпрос за quick-sort, или за някой друг бърз алгоритъм за 
сортиране.

Що се касае до „system tray“, то това определено не е специализирана 
техническа терминология, а термин, чиято употреба се предполага от 
обикновените потребители.  Такива термини считам, че трябва да се 
превеждат, дори ако преводът първоначално изглежда неясен.

С поздрав: Антон Зиновиев
More information about the Dict mailing list